Jump to content
 • Над 40 предложения разгледа ОбС на Стара Загора на последното си заседание за годината

     (0 отзива)

  Стара Загора инфо

  Над 40 точки включи дневният ред на последното за 2023 година заседание на Общинския съвет в Стара Загора. По време на декемврийската сесия с 29 гласа бе подкрепено предложението за промяна в данъците върху недвижимите имоти на 1,7 на хиляда от 1,45 на хиляда. Ставката при дарение между братя и сестри и техните деца от 0.4 на сто ще бъде 0,7 на сто, а тази при дарение между лица, извън посочените – от 4 на сто на 5 на сто. Ставката при възмездно придобиване от 2,5 на сто става 3,00 на сто. В обсъждането на точката се включи и кметът Живко Тодоров, който представи мотивите на администрацията за промените в налозите, които не са повишавани от над 10 години и ще продължат да държат ниски нива, в сравнение с останалите големи общини.

  Общинският съвет прие и Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в община Стара Загора. Този нормативен акт с местно значение има за цел да стимулира и подкрепя талантливите и изявени подрастващи. деца с високи постижения на територията на Община Стара Загора. Според действащата национална Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /НУРОЗДИД/ и заложените в нея критерии немалък брой изявени деца не попадат в нейния обхват, сочат мотивите на вносителя – кмета Живко Тодоров.

  48 от съветниците подкрепиха вътрешни компенсирани  промени в разходната част на бюджета на община Стара Загора. До голяма степен те касаят по-ефективното усвояване на предоставената от държавата целева субсидия за капиталови разходи. По предложение на строителната дирекция на Общинска администрация тези средства са преразпределени за обекти, за които е приключила процедурата по Закона за обществените поръчки и има сключен договор за изпълнение. Заложени са допълнителни средства за закупуване на трайни активи за новоизградената детска градина „Липа“, за Зоопарка в града, за Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ и други.

  Определени бяха условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора, поради изтичане на 3-годишния срок на досегашния ръководител.

  Общинските съветници подкрепиха и поставяне на два броя мащабно увеличени копия на експонати от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“, като целта е да се увеличи популярността на археологическото богатство на Стара Загора и интереса към постоянните експозиции на музейните обекти. В парковото пространството, северно от Градска художествена галерия през миналата година бяха поставени две пластики – мащабно увеличени копия на експонати от музей „Неолитни жилища“. Предвидено е да се добавят още две, изработени от твърдо дърво с покритие, подходящо за експониране на открито. За изработването на пластичните модели е направено 3D заснемане на експонатите и е извършена съответната обработка и трансформиране на снимките в 3D криви и растер.

  По време на последното за годината заседание на местния парламент бяха приети преференциални цени за пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на общината, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.

  Материалът Над 40 предложения разгледа ОбС на Стара Загора на последното си заседание за годината е публикуван за пръв път на Стара Загора Инфо.

  Прочети още новини от Стара Загора


  User Feedback

  Няма отзиви за показване.


×
×
 • Create New...