Jump to content
Дигитален Форум
  • Задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст в Пловдив

       (0 отзива)

    в Пловдив
    Съгласно нормативните изисквания всички деца от 4-годишна възраст до постъпването им в първи клас подлежат на задължително предучилищно образование. За новата 2024/2025 учебна година всички деца, родени през 2018, 2019 и 2020 година, следва да посещават детска градина. За 5- и 6-годишните деца ( родените през 2018 и 2019 година) обучението може да се осъществява и в предучилищните групи към училищата. В град Пловдив такива групи има към 14 училища. За 4-годишните деца единствената възможност е да бъдат записани в детска градина. За проследяване обхвата на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, от общинската администрация на град Пловдив е изискана информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на МРРБ за всички деца, които имат поне един адрес (настоящ или постоянен) в град Пловдив към 01.01.2024 г. Чрез електронната система за прием на ученици в първи клас, която има раздел за проследяване на обхвата на децата, е направена извадка на тези от тях, които не посещават нито едно детско или учебно заведение на територията на страната. Тази обработка е възможна благодарение на интеграцията на системата на град Пловдив с НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование). От 13 май започва кандидатстването за прием на ученици в […]

    Прочети още новини от Пловдив


    User Feedback

    Няма отзиви за показване.


×
×
  • Create New...