Jump to content
Дигитален Форум
 • Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за септември е 1 800 лева

     (0 reviews)

  в Пловдив
  Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за септември е 1 800 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро ЮГ към Националния статистически институт. През третото тримесечие на 2023 г. тя се увеличава спрямо второ тримесечие с 3.6%. Най-голямо увеличение в заплащането се наблюдава в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 21.1%, „Образование“ – 14.5% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.8%. Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.0% и „Други дейности“ – с 0.8%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през трето тримесечие на 2023 г. са получили заетите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 278 лв. Най-ниско платени са били работещите в хотели и ресторанти – 1 098 лв. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през трето тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14.3%, а в частния сектор – с 15.9%. По размер на средното възнаграждение Пловдивска област продължава да заема шесто място сред 28-те области в страната с 1 736 лева. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 2 […]

  Прочети още новини от Пловдив


  User Feedback

  There are no reviews to display.


×
×
 • Create New...