Jump to content
Дигитален Форум
 • РИОСВ – Пловдив наложи глоби и санкции за над 24 000 лева на нарушители през ноември

     (0 reviews)

  в Пловдив
  През ноември Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив наложи имуществени санкции и глоби за над 24 000 лева на физически и юридически лица, нарушители на екологичното законодателство чрез наказателни постановления или сключени споразумения с тях. Вследствие на осъществяваната активна контролна дейност, през месеца експертите на екоинспекцията дадоха 23 предписания и съставиха 7 акта.  Сред нарушителите са две предприятия в гр. Първомай – оператор на когенерационна централа, който не е провел две последователни години изискуемите собствени периодични измервания по отношение на атмосферния въздух, както и консервно предприятие, изпускало отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди над нормите. Акт е съставен на концесионер  на кариера за добив на мрамор от находище край с. Куртово Конаре за установено емитиране на прахообразни вещества в атмосферата при извършваната обработка на добития материал. На предприятие за млекопреработка в гр. Стамболийски от екоинспекцията са изпратили покана за налагане на текуща месечна санкция, след като инспекторите са установили превишение на нормите за допустими емисии на азотни оксиди. На две дружества са съставени актове за нарушаване разпоредбите на закона за водите, след като служители на РИОСВ – Пловдив са установили неспазване на условия в издадените разрешителни за заустване – отклонения от заложените индивидуални норми, както и […]

  Прочети още новини от Пловдив


  User Feedback

  There are no reviews to display.


×
×
 • Create New...