Jump to content
Дигитален Форум
 • РИОСВ – Пловдив наложи глоба на завод в Стамболийски в размер на 7000 лв.

     (0 отзива)

  в Пловдив
  РИОСВ – Пловдив наложи санкция в размер на 7000 лева на голямо предприятие за производство на хартия и целулоза в Стамболийски. Установеното нарушение е свързано с неспазване на едно от задължителните условия в комплексното разрешително, съгласно което всички емисии на вредни вещества от инсталациите на предприятието следва да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. Операторът не е спазил това условие и е допуснал нерегламентирано изпускане на отпадъчни газове в атмосферата, които са носители на интензивно миришещи вещества. За ситуацията РИОСВ е била информирана от подадени сигнали от граждани за остри миризми в града, след което е предприела спешна проверка.

  Прочети цялото съдържание


  User Feedback

  Няма отзиви за показване.


×
×
 • Create New...