Jump to content
Дигитален Форум
 • Ремонтират базата на общинските предприятия Чистота и Градини и паркове

     (0 reviews)

  Текущ ремонт на административната база на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“– това е част от третия етап на проекта на Община Пловдив „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., „Обединена българска банка“ АД, ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД. Идеята е да бъде повишена организационната, техническата и административната осигуреност на двете общински предприятия с цел подобряване качеството на екологичните мерки, поддържане и облагородяване на градските зелени площи и откритите обществени пространства. „С изпълнението на проекта ще предоставим на служителите на двете предприятия по-добри условия за поддържане на чистотата и зелените площи в града и съответно ще бъде повишено качеството на услугите“, коментира зам.-кметът по екология Анести Тимчев, който днес на място се запозна със старта на строителните дейности. След проведената обществена поръчка за изпълнител е избрана фирмата „КОРЕКТ ФАКТОР“ ЕООД. Общата стойност на поръчката е 2 996 670 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е до 150 календарни дни. Одобреното финансиране за целия проект е 9,9 млн. лв., от които 5,84 млн. […]

  Прочети цялото съдържание


  User Feedback

  There are no reviews to display.


×
×
 • Create New...