Jump to content
Дигитален Форум
 • Публичното обсъждане на бюджета на Община Пловдив ще е на 28 август

     (0 reviews)

  в Пловдив
  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.1 и чл.31, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив. КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОТПРАВЯ ПОКАНА към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023 година, което ще се проведе на 28 август 2023г. (понеделник) от 17:00 часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20, при следния дневен ред: Представяне на основните показатели на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023 година. Обсъждане на проекта на бюджета. Материали по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023 година са публикувани на сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg. Становища и предложения по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023г. могат да се представят писмено в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: info@plovdiv.bg в срок до 17:00 часа на 28 август 2023 г.

  Прочети още новини от Пловдив


  User Feedback

  There are no reviews to display.


×
×
 • Create New...