Jump to content
 • Подобряване дейността на Пловдивския общински инспекторат показа вътрешна проверка

     (0 отзива)

  в Пловдив
  С над 300 хил. лв. повече са приходите от дейността на Пловдивския общински инспекторат (ПОИ)  за последната година и девет месеца, сравнени с тези от предходните две години – 2020 и 2021. Това става ясно от доклад, направен от отдел „Оценка на риска“  на Община Пловдив за ПОИ, свързан с препоръки от предходна проверка, при която бяха установени пропуски в работата за периода 2019-2021 година. В резултат на осъществения контрол, в бюджета на община Пловдив са внесени суми за тротоарно право от търговски и строителни обекти, от забавени и просрочени плащания по фактури от длъжници, от внесени депозити за некачествено възстановени улични и тротоарни настилки, от такси за издаване на разрешителни за рекламна дейност и за ползване на общински терени, от такси по издадени разрешения за удължено работно време на заведения и от такси по издадени удостоверения за категоризации на обекти на обща стойност 440 225,75 лв. За сравнение в периода 01.01.2020г. – 31.12.2021г. сумата е 180 536,27 лв. За година и девет месеца извършените от Инспектората са проверки са общо 9774, констативните протоколи – 8806, а актовете за установяване на административни нарушения – 461. Сумата на предложените санкции е 300 300 лв. /при 249 450 лв. за периода 01.01.2020г. – 31.12.2021г./, […]

  Прочети още новини от Пловдив


  User Feedback

  Няма отзиви за показване.


×
×
 • Create New...