Jump to content
Дигитален Форум
 • На 1 април ще се извърши тренировка на Националната система за ранно предупреждение

     (0 reviews)

  На 01.04.2024 г. от 11 часа ще се извърши тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението с цел проверка на техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства. Тренировката е в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Националната система се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври, в 11 часа.

  Прочети още новини от Пловдив


  User Feedback

  There are no reviews to display.


×
×
 • Create New...