Jump to content
Дигитален Форум
 • Комплексът за социални услуги за деца и семейства отбелязва 10 години резидентна грижа

     (0 reviews)

  в Пловдив
  На 19 септември екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) и Община Пловдив ще отбележат 10 години от присъединяването на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ и разкриването на Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ като част от услугите на комплекса. Събитието ще се състои в хотел „Ърбън“ (бул. Кукленско шосе № 30) от 15:00 ч., но един час преди това екипът и децата ще са там, за да демонстрират своите умения. Център „Детска къща“ е един от първите в България, разкрит през 2003 г. в резултат на партньорството на Община Пловдив и Европейски детски тръст – Великобритания, с основна функция да представи пилотен модел на временна грижа за деца в малък групов дом, в близка до семейната среда. През 2013 г. този център става част от Комплекса за социални услуги с цел това да допринесе за повишаване ефективността на предоставяните услуги за децата в него. В същата година Община Пловдив планира и реализира преструктурирането на Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза“ в Център от семеен тип. През тези десет години екипът на Комплекса преминава през редица предизвикателства, за да създаде един успешен модел на грижа за деца, които не могат да останат […]

  Прочети още новини от Пловдив


  User Feedback

  There are no reviews to display.


×
×
 • Create New...